Duyurular;

İlk Siparişte Komisyon Yok

Yıllardır bu işin içindeyiz ve şimdide yeni sitemizde sizlerin karşısındayız. Sitemizden yapacağınız ilk satışta komisyon almıyoruz. Yapacağınız ilk 10 alışverişinizde yaptığınız harcamanın %15 'i size iade ediliyor. Kampanyalar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. Her kullanıcıya bir ayda maksimum 50 tl bakiye iadesi yapılır. Tüm hakları saklıdır. Playsatis.com

Tarih: 2020-01-17 15:58:53 Ekleyen; admin
Bilişim Hukuku Hakkında

Vergi mahkemesince haciz incelenirken çok geniş bir alanda tetkik yapılmak suretiyle karar verilir. Yalnız genellikle tarhiyat aşamasına dair hukuka aykırılıklıklar bu aşamada göz önüne alınmasa da; tahakkuka etki eden usulsüzlükler, kamu alacağının tahsil veya tahakkuk zaman aşımına uğraması, vergi veya vergilendirme hatası bulunması gibi ağır hukuki sakatlıklar dikkate alınacaktır. Bunun dışında borcun kesinleşip kesinleşmediği, ödeme emrinin düzenlenip düzenlenmediği, tebliğinin usule uygun olup olmadığı, mahcuzun haczi kabil bir mal, hak veya alacak olup olmadığı, haczin haciz varakasına bağlanıp bağlanmadığı gibi hacze dair usuli işlemlerin tamamının hukuka uygunluk durumu verilecek karara etkili olacaktır. Haciz işlemleri mal varlığına el koyma, hakların kullanımından mahrum etme veya banka hesabının bloke edilmesi gibi müessir yaptırımlar içerdiğinden, mülkiyet hakkına doğrudan müdahalenin başladığı amme alacağının takibi sürecinde borçlunun kamu gücü etkisini hissettiği en önemli aşamadır. Diğer taraftan haciz davası, haciz öncesi idari işlem silsilesi incelendiğinde hataya rastlanması olasılığı fazla olması nedeniyle iptal sonucu elde edilmesi daha muhtemel vergi ihtilafı çeşitlerinden birisidir.

Tarih: 2020-01-17 15:58:47 Ekleyen; admin